drs. G.J. (Pien) ter Haar
p.terhaar@pithc.nl
+31 (0) 6 53 24 52 51

 

Disclaimer voor pithc.nl

Algemeen

PiTHC (Kamer van Koophandel 56873476), hierna te noemen PiTHC, verleent u hierbij toegang tot pithc.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door PiTHC en derden zijn aangeleverd. PiTHC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op pithc.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van PiTHC.

Beperkte aansprakelijkheid

De op pithc.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PiTHC.

In het bijzonder zijn alle prijzen op pithc.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PiTHC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PiTHC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.