drs. G.J. (Pien) ter Haar
p.terhaar@pithc.nl
+31 (0) 6 53 24 52 51

 

Portfolio

PiTHC -Pien ter Haar Communicatie- is gespecialiseerd in vraagstukken rond identiteit en reputatie zoals positionering, vergroten naamsbekendheid, versterken reputatie, mediastrategie, woordvoering en PR .

Daarnaast heeft zij ook grote affiniteit met redactionele werkzaamheden, het ontwerpen van audiovisuele producties ter versterking van de identiteit van organisaties en tolken en vertalen vanuit het Spaans.

Pien ter Haar studeerde Spaanse taal en letterkunde met als specialisatie cultuureducatie aan de Universiteit Utrecht. Zij is via de (omroep) journalistiek in het aanstekelijke communicatievak beland. Haar eerste functie daarin was woordvoerder in het Erasmus Medisch Centrum. 

Vervolgens was zij ruime tijd werkzaam bij andere gezondheidszorgorganisaties, onderwijsinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven. Pien ter Haar heeft zich het communicatievak werkenderwijs, via zelfstudie, zoals het volgen van laatste tendensen en via cursussen (strategische communicatie, schrijven, leergang Public Affairs en adviesvaardigheden) eigen gemaakt. Zij is zeer enthousiast over de inzet van social media.

Haar huidige klanten zijn een Business School in Groot Brittannië, publiek-private samenwerkingsverbanden rond veiligheid, organisaties in het basisonderwijs en  gezondheidszorginstellingen. Zij houdt zich voor hen bezig met projectcommunicatie, PR, nieuws maken, redactionele werkzaamheden, positionering en identiteitversterking.

Pien ter Haar is een creatieve, analytische, inhoudelijk zeer geïnteresseerde en voor vernieuwingen openstaande senior communicatieadviseur.

Zij heeft grote inhoudelijke belangstelling voor kunst, internationale ontwikkelingen, politiek, sociale vraagstukken, economie, kunstgeschiedenis, geschiedenis, muziek, sport. Haar werkervaring is groot.

Strategische communicatie, positionering en woordvoering

Manager communicatie/woordvoerder de Nyenrode Business Universiteit

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: positionering en versterking van de betekenis van de universiteit: ontwerp en uitvoering positionering- en communicatiestrategie, ontwerp en uitvoering interne communicatie strategie, woordvoering, ontwerp- en uitvoering mediastrategie. Projecten: positioneringstrategie, (inhoudelijke) voorbereiding nieuwe website, organisatie seminars & congressen, communicatie rond visitatie accreditatieorgaan EQUIS, lustrumactiviteiten,   

Woordvoerder en senior communicatieadviseur gemeente Arnhem

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: verzorgen strategisch communicatie advies burgemeester en college van B&W, woordvoering, schrijven van speeches, ondersteuning communicatiebeleid van de gemeente, citymarketing en andere promotie activiteiten, leiding geven aan communicatie projecten zoals rond de Mexicaanse grieppandemie en demonstraties.

Senior communicatieadviseur/public affairs adviseur/woordvoerder NVZ vereniging van ziekenhuizen, Utrecht

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: strategisch communicatieadvies op beleidsinhoudelijke dossiers, woordvoering, versterken van de positionering en de identiteit van de ziekenhuisbranche, het beïnvloeden van de (politieke) besluitvorming op nationaal en Europees niveau rond issues in de ziekenhuisbranche, zoals toenemende marktwerking, veiligheid in de zorg.

Senior communicatieadviseur a.i. Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: ondersteuning positionering ziekenhuis (en brandwondencentrum), redactionele werkzaamheden voor de verschillende uitingen van het ziekenhuis, woordvoering, crisiscommunicatie, identiteitsbepaling, externe profilering, strategieontwikkeling en interne communicatie.

Senior communicatieadviseur Branson & Guevara, Rotterdam

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: het in creatieve en effectieve concepten vertalen van vragen rond identiteitsversterking, positionering en mediabenadering. Met als speciale taak nieuws maken. Verantwoordelijk voor de communicatie rond sloop en de daarop volgende gebiedsontwikkeling tijdens een detachering bij een woningcorporatie. Het verzorgen van strategische communicatietrajecten. Variërend van product PR plannen voor een farmaceutisch bedrijf, tot positioneringstrategieën voor bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, een bedrijf dat orthopedische producten vervaardigt, een parkeerexploitant, een projectontwikkelaar en een uitkeringsinstantie.

Communicatieadviseur/hoofdredacteur/woordvoerder VU medisch centrum, Amsterdam

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: externe communicatie, strategische communicatie, woordvoering, crisiscommunicatie en mediabegeleiding van staf en onderzoekers. Eindredactie van het medisch wetenschappelijk magazine. Speciale communicatie trajecten waren ondermeer: ontwikkeling nieuwe huisstijl, communicatiestrategie voor instelling en opening van het VUmc Cancer Center Amsterdam, organisatie lustrumcongres, opening obesitas centrum, communicatie rond medische beoordeling siamese tweeling.

Communicatieadviseur/woordvoerder Erasmus MC, Rotterdam 

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: waarnemend hoofd communicatie. Met mediastrategie, woordvoering, organisatorische ontwikkeling van de afdeling, positionering en identiteitsbepaling als voornaamste taken. Ontwikkelen en uitbouwen leidinggevende capaciteiten: meehelpen met het instellen van trajecten voor teamontwikkeling.  Vormgeving plan voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers binnen de afdeling. Speciale communicatieprojecten waren onder meer: sponsordiner voor- en (deels) door patiëntjes met maag-, darm- of lever aandoeningen, verbouwing en uitbreiding ziekenhuis, onderzoek project Generation R, opening centrum hyperthermie.

Communicatieadviseur i.o. MO groep

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: ontwikkeling communicatie strategieën, met name rond onderhandelingen voor een nieuwe CAO.

Communicatieadviseur i.o. Companion Business Services

Taken, ervaring en verantwoordelijkheden: ontwikkeling positioneringstrategie van deze organisatie gericht op dienstverlening voor het MKB.

Omroep journalistiek

Redacteur NOS Journaal

Taken en verantwoordelijkheden: het maken van nieuwsonderwerpen (buitenland) voor TV: research, tekstredactie, beeldverzameling, montage (met editor) , tekst- en beeldredactie voor correspondenten en verslaggevers en verdere voorbereiding van items zoals vertalen en instructie voor animaties.

Redacteur KRO Ontbijt TV

Taken en verantwoordelijkheden: research, tekstredactie en beeldvoorbereiding nieuwsonderwerpen in binnen- en buitenland, redactioneel overleg.

Redacteur en researcher Ivo Niehe producties

Taken en verantwoordelijkheden: research, tekstredactie, voorbereiding instart filmpjes en assistentie bij montage. 

Redacteur en researcher VARA (Radio en TV)

Taken en verantwoordelijkheden: research, redactie, voorbereiding afleveringen, productie beeldmateriaal, assistentie bij montage.

Redacteur en researcher Foreign Media Affairs

Taken en verantwoordelijkheden: Research, redactie van documentaires.

Redacteur en verslaggever Radio Erbol, Bolivia

Taken en verantwoordelijkheden: redactie, research en verslaggeving.

Redacteur Radio Nederland Wereldomroep: bulletinredactie en regioafdeling Latijns Amerika

Taken en verantwoordelijkheden: research, redactie en voorbereiding nieuwsonderwerpen.

Andere werkervaring

High Definition Television (HDTV)

Regieassistentie experimentele uitzendingen.

NGO’s en profit organisaties

Tolken en vertalen Spaans- Nederlands.

Vakgroep Spaanse taal en letterkunde, Universiteit Utrecht

Research en voorbereiding  van colleges voor hoogleraar en universitair hoofddocent.

Alarmcentrale SOS International

Persoonlijke hulpverlening

Ernst & Young

Telefoniste, receptioniste 

Stichting ‘Caesar Vallejo’

Organisatie culturele activiteiten rond Latijns Amerika.

 

Opleiding  

Diploma:

Spaanse taal en letterkunde - Universiteit Utrecht

VWO - Scholengemeenschap Lelystad

HAVO - Scholengemeenschap Lelystad

 

Professionele ontwikkeling

Certificaat:

‘Social media in de zorg’ - Frankwatching

‘Leadership Development Program’ - de Nyenrode Business Universiteit

‘Leergang Public Affairs’ - Universiteit Leiden, campus Den Haag

De kunst van het adviseren’ - de Galan en Voigt

‘Communicatie en Presentatie’ - de presentatie groep

‘Adviesvaardigheden’ - Associatie voor Organisatie Ontwikkeling

‘Schrijfstijlen voor gevorderden’ - Forum

‘Publieksgericht schrijven’ - Forum

                   

                   

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

top Aguilles